Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij recyclen al onze producten van lood tot aan het hergebruiken van plastic. Door onze eigen smelterij hebben wij hier de mogelijkheid toe.

Wij zijn ook bewust over onze CO2-uitstoot. HOPPECKE beschikt sinds juni 2018 over het ISO50001 certificaat. Met deze certificering toetsen wij onze processen aan een standaard waar we ons altijd aan moeten houden. We hebben ook de ambitie om de markt te voorzien van wind- en zonne-energie door onze batterij opslag systemen voor verdere CO2-vermindering. Onze constante drive om te blijven ontwikkelen en het verbeteren van productieprocessen houden ons alert op de voetafdruk die wij achterlaten. Zelfs in ons transport zijn wij bezig met deze voetafdruk. Onze vaste transporteur werkt met een gecertificeerde CO2–emissiecalculator. Hierdoor wordt het CO2-verbruik verdeeld over het totale aantal zendingen. Dit systeem is een van de weinige in de industrie die gecertificeerd is volgens DIN EN 16258. Ook hebben we pas een nieuw plansysteem in gebruik genomen. Met dit plansysteem hebben wij controle over onze CO2-uitstoot. Dit plansysteem geeft de meest efficiënte routes aan een houdt bij hoeveel CO-2 uitstoot wij hebben bespaard.

Ook in onze arbeidsparticipatie zijn wij vooruitstrevend. We hebben bij HOPPECKE een People beleid. We hebben veel diversiteit bij ons personeel, zoals verschillende culturen en een goede mix tussen mannen en vrouwen. Wij kijken niet naar leeftijd of geslacht, we kijken naar potentie in iemand. Wij leiden deze mensen op binnen onze organisatie. HOPPECKE vervult al jaren een rol binnen de regio voor werkplekken en naast deze regioverantwoordelijkheid is het ook een must een leerschool te zijn voor de mensen binnen de arbeidsmarkt. Wij investeren in de toekomst.

matomo